Voor lessen via Skype // per lezioni attraverso Skype // for lessons by Skype

Even voorstellen

Mijn naam is Robertha Huitema. Ik ben de docent bij Robertaal. In 2002 ben ik afgestudeerd in de Italiaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2003 kreeg ik de eerstegraads bevoegdheid voor Italiaans.

In 2006 haalde ik de tweedegraads bevoegdheid voor Nederlands en in 2009 studeerde ik af in de Neerlandistiek met de Master Nederlands als Tweede Taal.

In 2010 heb ik het certificaat competent docent NT2 behaald, het certificaat dat uitgegeven wordt door de Beroepsvereniging NT2 (BVNT2).

In 2014 ben ik geslaagd voor het examen TPRS-docent bij TPRS Nederlands, nu de TPRS academy.

Tot slot ben ik examinator inburgering, examinator MBO en examinator Italiaans bij de Staatsexamens.

Grammatica Nederlands


In 2011 is een grammatica van mijn hand verschenen. De titel van deze grammatica is: Grammatica Nederlands (NT2), Glashelder overzicht op elk taalniveau uitgegeven bij Van Dale. Deze grammatica is ook uitstekend te gebruiken wanneer u zich als Nederlander afvraagt hoe het ook weer zit met de d en dt, één klinker of twee, enz. De fles op het strand

In 2015 is bij Arcos Publishers een boekje uitgekomen dat ik geschreven heb met de titel De fles op het strand. Het is een leesboekje op A1- niveau dat verhaalt over een zoektocht van een jongeman nadat hij een fles op het strand heeft gevonden waar een briefje in zit. Het boekje kan door iedereen gelezen worden maar is met name geschikt voor TPRS onderwijs. Op de site van Arcos Publishers kunt u ook een lesbrief downloaden die bij het boekje hoort.

Ook bij Arcos Publishers is een vertaling van mij verschenen van een boekje geschreven door de grondlegger van TPRS, Blaine Ray. De vertaling heeft de titel Arme Anne gekregen. Ook dit boekje is op niveau A1.

Werkwoordgrammatica Nederlands

In 2016 is een werkwoordgrammatica van mijn hand verschenen, ook nu weer bij Van Dale. De meeste vragen met betrekking tot het werkwoord worden in deze grammatica beantwoord. Je vindt er onder andere tabellen met onregelmatige werkwoorden, de vervoeging van Engelse werkwoorden die in het Nederlands worden gebruikt, en nog veel meer. 

Werkervaring

Sinds 2000 geef ik Italiaanse les voornamelijk aan volwassenen. Drie jaar heb ik op het Spinozalyceum te Amsterdam Italiaanse les gegeven aan leerlingen van 4 havo en 5 vwo. Sinds 2006 geef ik Nederlandse les aan buitenlanders. Ik heb veel projecten ouderbetrokkenheid, inburgering en staatsexamen I en II gedaan. Daarnaast deed ik in-company training Nederlands als tweede taal, Nederlandse spelling en grammatica en de volgorde in de zin. Verder leid ik mensen uit Oost-Europa op voor het diploma MBO niveau 1 via een opdrachtgever. Ook dit betreft lessen Nederlands. Verder heb ik een summercourse gegeven aan Duitse studenten die in Nederland willen gaan studeren en in 6 weken tijd van 0 naar B2 moeten. 

Omdat ik geregeld wissel tussen wonen in Nederland en wonen in Italië, geef ik alleen nog les via Skype. Ik gebruik Skype voor de lessen sinds 2013 en heb daar inmiddels een ruime ervaring mee opgebouwd.

Sinds 2011 geef ik ook les met de methode TPRS (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling [Vaardigheden aanleren door lezen en verhalen vertellen]) Met deze methode hoeft de cursist thuis niet veel te studeren. Hij of zij leert de taal op een natuurlijke manier, zoals een kind het doet. Voor meer informatie klik hier of op de tab TPRS in de menubalk.